images

Apr 23

Dahilde İşleme İzni (DİR) Sözlü Beyan İşlemleri

Deniz Ticaret Odası üyelerine sunulan bir hizmet olan DİR Sözlü Beyan Teminat Sistemine dahil olan Şirketimiz Dahilde İşleme Rejimi kapsamında İlgili Gümrük İdaresi'ne beyanname vererek yer alan seyrüsefer halinde bulunan gemilere ait parçaların (can salı ve Makina parçaları vb.) Türkiye Gümrük Bölgesi'nde tamir ve bakım işlemine tabi tutulacak olması durumunda yapılacak işlemlere ilişkin olarak T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından verilen "Dahilde İşleme İzni Sözlü Beyan" Yetkili firmalarındandır.